Om primärvård.nu

Dela dina egna och inspireras av andras nya arbetssätt, goda exempel och smarta metoder. Få kontakt med andra som arbetar för att skapa framtidens primärvård nära patienten.

Vi vet att många som jobbar inom primärvården har smarta lösningar, fiffiga metoder och goda exempel där man lyckats skapa förbättringar för patienten och verksamheten. På den här webbplatsen ges möjligheten att dela dessa goda exempel som finns i primärvården och låta andra intresserade inspireras.

Primärvård.nu är en betaversion vilket innebär att den fortfarande är under utveckling. Vi hoppas att ni som använder primärvård.nu vill ge projektgruppen feedback om hur webbplatsen kan utvecklas. Vi i projektgruppen vill ta reda på hur en sådan här plattform kan stödja verksamheter att utveckla nya arbetssätt i primärvården.

Primärvård.nu utvecklas av projektet ”Flippen – innovativa arbetssätt i primärvården” som SKL driver tillsammans med ledningar och vårdcentraler från varje sjukvårdsregion.

Mer om Flippen i primärvården

SKL stöttar ledningar och utvecklingsstödjare inom primärvården i arbetet mot en vård som utgår från invånarens behov och är mer jämlik än den är idag. De nya arbetssätten kan handla om att involvera invånarna på nya sätt, använda ny teknik, påbörja samarbeten med samhällsaktörer som till exempel idrottsföreningar, eller kanske lära av andra branscher som har löst liknande utmaningar tidigare.

Inom satsningen vill man tydliggöra olika behovsgrupper bland invånarna utifrån personliga egenskaper. Genom att tydliggöra gemensamma egenskaper hos invånarna kan arbetssätt anpassas för att ännu bättre möta deras behov.

Mer om de nationella projekt som SKL driver